Monday, April 8, 2013

Active Server Pages error 'ASP 0131' Disallowed Parent Path

Active Server Pages error 'ASP 0131'  Disallowed Parent Path. Nah pernah mengalami permasalahan seperti ini "Active Server Pages error 'ASP 0131'  Disallowed Parent Path". Lagi itu saya sedang melakukan hosting yang berbasis IIS pada windows server 2003, nah saya mengalami kendala seperti diatas tadi. Langsung saja yuk begini cara penyelesaiannya :

Untuk yang berbasis IIS 7 :
 1. Start atau buka Internet Services Manager (IIS).
 2. Click Default Web Site, dan kemudian click Properties.
 3. Double-click ASP pada Features pane.
 4. Expand Behavior.
 5. Click Enable Parent Paths.
 6. Click True for Enable Parent Paths.
 7. Click Apply
Untuk yang berbasis IIS 6  :
 1. Open / buka Internet Services Manager pada Microsoft Management Console (MMC).
 2. Click Kanan pada Default Web Site dan pilih Properties.
 3. Click the Home Directory tab.
 4. Click the Configuration Tombol.
 5. Click the App Options tab.
 6. Click to select the Enable Parent Paths checkbox.
 7. Click the OK button until you return to the MMC.
Selesai deh cara menangani permasalahan "Active Server Pages error 'ASP 0131'  Disallowed Parent Path". Semoga bermanfaat. Terima Kasih.

roy87.blogspot.com, SARJANA | COPY | PASTE
Description » Active Server Pages error 'ASP 0131' Disallowed Parent Path » Rating: 5.0 » Reviewer: Muhammad Royani » ItemReviewed: Active Server Pages error 'ASP 0131' Disallowed Parent Path

Artikel Terkait:

Posted » Muhammad Royani » Updated : 3:43 PM

1 komentar:

Đinh Nhật Trà said...

Bạn có thể đến trực tiếp tại Kim Hospital để được hỗ trợ thăm khám hoặc tư vấn miễn phí về các dịch vụ thẩm mỹ mắt đẹp bam mi co an toan khong...Bạn sẽ có một số kiến thức thẩm mỹ nhất định cùng một sự trải nghiệm tuyệt vời!

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright 2012 Sarjana Copy Paste